Advertisment

EuroTimes Son Haberler:


 • ILERI YBMD
  15/02/2016 -
  AREDS2 çalışması analizleri, katarakt cerrahisinin ileri AMD' nin ilerlemesi için risk taşıdığı konusunda kanıt içermemektedir.

  read more

 • GİL'LERIN GELISTIRILMESI
  15/02/2016 -
  Douglas D Koch MD, 2015 ASCRS kongresinde, ‘akkomodasyon ve disfotopsiler halen hastalar için sıkıntı olma özelliklerini korumaktadır, yüksek kaliteli santral optik ve arka kapsül odaklanmasını geciktiren keskin kenar, makul seviyede psödoakkomodasyon yapan tasarımlar ve difraktif optikler, günümüz teknolojileri olarak pek çok hastanın gereksinimlerini karşılamaktadır. Halen GİL dizaynında gidilecek çok yol var,' dedi.

  read more

 • ARKUAT İNSİZYONLAR
  15/02/2016 -
  Katarakt cerrahisi sırasında uygulanan arkuat insizyonlar,torik lenslerle elde edilen başarılı astigmatizma düzeltilmesine benzer sonuçlar vermektedir.

  read more

 • KAHVE RETİNA DEJENERASYONUNDA KORUYUCU ETKİ GÖSTERİYOR.
  22/07/2015 -
  2014 Journal Of Agricultural and Food Chemistry mecmuasının 2014 Ocak sayısının içeriğinde, kahve tanelerinde bulunan bileşenlerin retina dejenerasyonunu önleyeceği bildirilmektedir.

  read more

 • DÜŞÜK ENDOFTALMİ ORANLARI
  22/07/2015 -
  İsveç Tıp kayıtları , intravitreal enjeksiyonlardan sonra çok düşük oranlarda endoftalmiye bağlı göz kaybı bildirmektedir.

  read more

 • GÖZ DAMLASI DAMLATILMASI VE TEDAVİDE ÖNEMİ
  22/07/2015 -
  Glokom gibi uzun süreli hastalıkların tedavisinde göze damla damlatılması hastalar için ciddi zorlukları olan bir işlemdir.Alan L.Robin , 2014 AAO toplantısı glokom gününde , hastanın damla damlatırken karşılaştığı engellerin , hasta eğitimi ile aşılabileceğini ve hastanın ilaç kullanma alışkanlığının ve etkinliğinin artabileceğini söyledi.

  read more
 • Retinal İskemi 11/05/2015 -
  14.retina Kongresinde, diabetik retinopati ve venöxz oklüziv hastalıkta gelişebilen retinal iskeminin tedavisinde, hedefe yönelik fotokoagülasyonun güvenli ve potansiyel olarak daha az travmatik tedavi imkanı verdiği bildirildi.

  read more
 • Kapsül Yırtılması 11/05/2015 -
  Oliver Findele'e göre, katarakt cerrahisinin çok önemli bir komplikasyonu olan arka kapsül yırtılması, özellikle oftalmoloji eğitim merkezlerinde, iyi bir strateji ile azaltılabilir.


  read more
 • FS ile Kombine Prosedürler 11/05/2015 -
  Londra`da ESCRS kongresinde, Prof.Svetlana, "Glokom hastalarında, non-penetran derin sklerotomi ile kombine femtosaniye desteki katarakt cerrahisi güvenli ve etkilidir." dedi.

  read more
 • Femto veya Fako 11/05/2015 -
  Londra'da XXXII. ESCRS Kongresinde, Brendan J Vote, Tasmanian Göz Enstitüsünde, prospektif çalışmalar sonrasında, femtodestekli katarakt cerrahisi ile standart fako uygulamalarında güvenlik ve görsel sonuçlar arasında güvenlik ve görsel sonuçlar arasında fark olmadığının bildirildiğini, söyledi.

  read more

 • Katarakt Cerrahisi ve NSAİ İlaç Tedavisi
  25/11/2014 -
  Söz konusu katarakt cerrahisi sonrası ağrı ve enflamasyonu önleme olunca, ürün

  seçiminde marka, jenerik adının önüne geçmektedir.

  read more

 • HİPERMETROP HASTALAR
  25/11/2014 -
  Dr. Wolfgang Haigis'e göre (University of Wuerzburg, Wuerzburg, Almanya) son derece hassas

  biyometri ve doğru GİL hesaplama formülleri, hipermetrop katarakt hastalarında iyi görsel sonuçların

  elde edilmesinde temel unsurlardır.

  read more

Özellikleri ve zirveler

Dr.Bekir Sıtkı Aslan - Eurotimes™ Türkiye Editörleri

Eurotimes Türkiye, European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) tarafından sağlanan internet ortamında Türkçe çevrimiçi bir hizmettir. ESCRS, katarakt ve refraktif cerrahinin gelişimi, öğrenilmesi ve tartışılması için öncü bir kuruluştur. Uygulamalardaki gelişmeler, göz hekimlerinin birbirleriyle doğrudan eğitsel etkileşimlerinin sonucudur.

Ankara'dan Dr.Bekir Sıtkı Aslan Eurotimes Türkiye'yi yayına hazırlanmaktadır.

onların bilgi yüklemek için yukarıdaki fotoğrafa tıklayın

picture of headphones for podcasts