eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

AMELİYATTA ANTİBİYOTİKLER

Leigh Spielberg

Gönderildi: Pzt 23, Kas

Dr. Per Montan

Katarakt cerrahisinde postoperatif endoftalmiyi önlemek  üzerine bir çalışma.

Dr. Per Montan , Lizbon’daki XXXV ESCRS Kongresinde, katarakt cerrahisinde perioperatif antibiyotik kullanımına ilişkin sunumuna  ESCRS’in eski başkanı Dr. Peter Barry’i anarak başladı.

Dr Montan postoperatif endoftalmiyi önlemedeki iki önemli bileşene değindi: preoperatif povidon iyot ile dezenfeksiyon ve intrakameral antibiyotiklerle profilaksi. Bu rejimlerinuygulanması sırasında topikal antibiyotiklerin rolünün belirsiz olduğunu söyledi.

“İntrakameral antibiyotiklerin endoftalmi riskini azalttığı kanıtlanmıştır. Altı milyon ameliyattan oluşan toplam 24 çalışma, intrakameral antibiyotiklerin faydaları yönünde güçlü kanıtlar sunuyor,” dedi.

Bu çalışmalar ESCRS endoftalmi çalışmasını içermekte olup, sefuroksimin kontrollerde endoftalmi insidansını % 0.35’ten, profilaktik olarak tedavi edilenlerde endoftalmi oranlarını %0.05’e kadar azalttığı kesin olarak gösterilmiştir.

“Ancak, cevaplanması gereken bazı sorular hala var. Örneğin, hangi intrakameral antibiyotik en iyi seçimdir?”

Başlıca adaylar, ikinci kuşak sefalosporin olan sefuroksim ve dördüncü nesil fluorokinolon olan moksifloksasin’dir. İsveç Ulusal Katarakt Kayıt Defteri’nden elde edilen gözlemsel verilerin analizi, iki antibiyotik arasında endoftalmiyi önleme  oranında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit etmedi.

“Sefuroksim gram pozitif suşlara karşı etkili ancak enterokokları kapsamıyor ve metisiline dirençli stafilokoklara ve gram negatiflere karşı dirençle karşılaşıyor. Öte yandan, moksifloksasine stafilokoklar ve streptokoklar arasında direncin arttığı bildirilmektedir,” dedi Dr Montan.

“Her ikisi de doğru kullanıldığında güvenli olduğu gösterilmiş olmasına, endotel hücre kaybı ve postoperatif inflamasyonda artış olmamasına rağmen, doz hataları ile ilgili olası güvenlik sorunları  vardır. Örneğin, yanlışlıkla aşırı doz enjekte edildiğinde, konsantrasyon keskin bir şekilde artarsa, sefuroksim geçici maküler ödem veya hatta maküler enfarktüse neden olabilir. Ancak intrakameral profilaksinin yaygın kullanımı ile  enfeksiyon oranları önemli ölçüde azalmaktadır,” dedi.

“Ameliyat öncesi altın standart olan dezenfektanlar ve intrakameral antibiyotiklerin kullanımı ile, 5.000 ameliyat başına bir vaka oranı postoperatif endoftalmi için yeni bir kriter olabilir. Bu oran, şimdi İsveç endoftalmi kayıtlarında topikal antibiyotiklerin kullanılmamasına rağmen görülüyor,” diye bitirdi.

Per Montan: Per.montan@sankterik.se