eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

Lupus ve Göz

Roibeard O´hEineachain

Gönderildi: Cum 17, Tem

SLE olan hastalarda, yılda en az bir kez ve ciddi semptomları olan bir hastada en az altı ayda bir oftalmik muayene önerilir. Wojciech Lubon, Sırbistan’ın Belgrad kentindeki 22. ESCRS Kış Toplantısına verdiği demeçte.SLE’li hastalarda oküler yüzey hastalığının sıklığını ve çeşitliliğini incelemek için, Dr Lubo ve arkadaşları, oftalmoloji polikliniğine başvuran 40 hastayı kapsayan bir çalışma yürütmüşlerdir.

Hastalara 36 kadın ve ortalama yaş 51.7 olan dört erkek dahil edildi. Tümü, görme testi ve oküler yüzey hastalığı indeksi anketini içeren bir oftalmolojik muayene geçirdi. 40 hastanın 18’inde orta ve şiddetli kuru göz bulguları ve korneal epiteli belirtileri olduğunu bulmuşlardır. En sık görülen semptomlar% 81’inde kuruluk hissi,% 20’sinde yanma hissi ve% 67’sinde kaşıntı,% 25’inde ise yabancı cisim hissi gibi oküler rahatsızlıklardı.

Daha az görülen yakınmalar,% 19’unda hafif hipersensitivite ve sabahları yapışkan gözler % 10’du. Ayrıca hastaların% 40’ında görme keskinliği azaldı. Refraksiyon kusuru% 52.5’inde miyopi,% 12,5’inde hipermetropi ve % 32.5’inde astigmatizma idi. Ayrıca hastaların% 17.5’inde lens bulanıklığı,% 37.5’inde vitreus dejeneratif değişiklikler tesbit edildi. Retina muayenelerinde abnormaliteler saptandı.Çalışmada,% 7.5’inde retinada kuru dejeneratif değişiklikler ve vakaların %5’inde retinal venöz ve arteriyel damarların dağılım ve kalibre düzensizlikleri dikkat çekti.

BAĞLI DOKU HASTALIĞI
Lubon, SLE’nin bağ dokusu hastalığı olduğunu belirtmiştir. Kesin nedeni bilinmemektedir. Hastalık, enfeksiyonlar, ilaçlar ve hormonal faktörler gibi ek uyarıcıların aktivasyonundan sonra hastalığa genetik olarak duyarlı insanlarda gelişir. Gelişen oto-antikorlar, etkilenen organın tahribatına yol açan enflamatuar bir süreci tetikler.

SLE genellikle eklemleri, kasları, deriyi ve mukoza zarlarını tutar. Hastalık ayrıca böbrekleri, kalbi, akciğerleri ve bu çalışmada doğrulandığı gibi gözleri de içerebilir. Hastalar korneal anormallikleri dahil olmak üzere çeşitli kuru göz sendromu semptomları görülmektedir.Oküler yüzey hastalığı ayrıca hidroksiklorokin veya uzun etkili glukokortikoidler gibi kronik anti-lupus ilaç alımının kullanımı ile de ilişkilidir. Bu durumda olan hastalar genellikle yapay gözyaşları ve anti-enflamatuar topikal ilaçlar ile yoğun tedavi gerektirir.

Wojciech LuboÅ : wojciech.lubon@gmail.com