eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

DMEK SONUÇLARI

Roibeard O´hEineachain

Gönderildi: Pzt 25, Kas

Dr. Silke Oellerich

Descemet’in membran endoteliyal keratoplasti (DMEK) prosedürü geçiren gözlerin çoğunda iyi görsel sonuçlar alınabilmektedir, ancak deneyimli DMEK cerrahlarına göre daha yüksek komplikasyon oranlarıyla karşılaşabilir. Lizbon, Portekiz’deki 8. EuCornea Kongresinde sunulan büyük retrospektif bir çalışmanın sonuçlarına göre, “çok merkezli çalışmada standartlaştırılmış  çeşitli ortamlarda DMEK’in cerrahlar için uygun olduğunu, görme keskinliği ve Endotel Hücre yoğunluğu azalması açısından iyi klinik sonuçlar verdiğini gösteriyor” dedi Dr. Silke Oellerich.

Retrospektif, girişimsel kohort çalışma 23 ülkedeki 55 merkezde DMEK uygulanan 2,485 gözü kapsamaktadır. Dr Oellerich, cerrahide endikasyonların % 74’ünde Fuchs endotelial kornea distrofisi, % 17’inde büllöz keratopati, % 8’inde transplant yetmezliği veya % 1’lik diğer endikasyonlar olduğunu belirtti.

Altı aylık izlemde, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), gözlerin % 90.5’inde düzelmiş, % 4.6’sında değişmeden kalmış ve % 4.9’da bozulma göstermiştir. Buna ek olarak, EİDGK, % 75.4’ünde 20/40 ya da daha iyi, % 45.4’te 20/25 ya da daha iyi, % 25.8’inde 20/20 ya da daha iyiydi; görme potansiyeli düşük olan hiçbir göz dışlanmadı.

Oellerich, endotel hücre yoğunluğunun (EHY) ortalama % 40 oranında azaldığını belirtti. Intraoperatif komplikasyonlar, örneğin greft dokusunun yerleştirilmesi ve manipülasyonu zorlukları gibi, gözlerin% 9.4’ünde görüldü. Greft dekolmanı postoperatif komplikasyondu ve  % 27.4’ünde görülen bu komplikasyonun % 14.9’unda sadece küçük bir dekolman (greft yüzey alanının 1/3’ü) olduğu görüldü.

 

Cerrahlar tecrübe kazandıkça daha iyi sonuçlar alınmaktadır

Deneyimlerin tekniğin üzerindeki etkilerini değerlendirmek için ameliyatları cerrahların ilk 24 veya daha az DMEK’leri (grup I), 25. ila 99. DMEK’leri (grup II) ve DMEK olgu sayıları 100 veya daha yüksek (grup III ) olmak üzere üçe ayrıldı.

EİDGK ve EHY sonuçları, başlangıç ve deneyimli DMEK cerrahları arasında farklılık göstermedi (sırasıyla P = .07 ve P = .53). Bununla birlikte, grup III cerrahlar, intraoperatif dönemde (% 16’ya karşın% 5) komplikasyonları ve greft dekolmanı oranlarını (% 34’e karşı% 22) grup I’e göre daha düşüktü (P <0.05).

Örneğin, greft dekolmanını hava ile desteleme genel olarak gözlerin % 20’sinde yapılırken, grup III’te gözlerin sadece% 18’inde, grup I’deki gözlerin ise % 24’ünde yapıldı.  Benzer şekilde, tekrarlanan organ nakli, % 18 grup I gözlerde altı ay içinde gerekliydi, Grup II’de ise bu oran % 9”du.

“Transplantasyonla ilgili neredeyse tüm komplikasyonlar deneyimle birlikte azaldı. Özellikle, daha yüksek yıllık olgusu olan cerrahların, ilk ameliyatlarını yapan cerrahlara göre öğrenme eğrisi çok daha hızlıdır” dedi Dr Oellerich.

 

Silke Oellerich: oellerich@niios.comSilke Oellerich