eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

DÜŞÜK ENDOFTALMİ ORANLARI

author-default

Gönderildi: Çrş 22, Tem

İsveç Tıp kayıtları , intravitreal enjeksiyonlardan sonra çok düşük oranlarda endoftalmiye bağlı göz kaybı bildirmektedir.

Bu kayıtlarda endoftalmi oranları %0,02 olarak bildirilmektedir. Yaşa bağlı makula hastalıkları için yapılan enjeksiyonlardan sonrası için bildirilen bu oran komplikasyonsuz geçen katarakt ameliyatlarından sonraki oranlara benzemektedir. Makula hastalıkları ile ilgili ulusal kayıtlar 2007 ‘ye kadar endoftalmi ile ilgili bildirimleri içermesine karşın 2010’dan sonra sistemik yan etkileri de içermektedir.Her bir enjeksiyon için bildirilen endoftalmi insidansı düşük olmasına karşın her bir birey için mükerrer enjeksiyonlarda bu oran %0,065 ‘e yükselebilmektedir.Bu bilgiler 14.EU Retina Kongresi’nde de bölüşüldü.

İsveç makula kayıt ofisinde yönetici olan Dr.Westburg YBD için makula kayıtlarının 2003’te başlatıldığını ve bu konuyla ilgili ilk kayıtlar olduğunu ifade etti. İlk zamanlarda bu tarih için YBD için standart tedavisi ‘Fotodinamik tedavi’ olması nedeniyle bilgiler daha çok bu konuya odaklıydı. Kayıtlarımızda o zamandan bu yana dikkate değer değişimler oldu. 2007’de web tabanlı kayıt sistemine geçildi. İntravitreal Anti-VEGF tedavilerinin yaygın kullanılmasına bağlı olarak kayıtlardaki bilgi içeriği genişledi.

İsveç ulusal kayıt sistemi YBD tedavisinin sonuçları ile ilgili çok geniş bir bilgi kaydı tutmaktadır.Bu kayıtlar arasında hasta yaşı,cinsiyeti,lezyon tipi her bir klinik için tedavi tip ve sayısı ve takip muayenelerinin sayısı kaydedilmektedir.Tıbbi sonuçlar, uzak ve yakın görme keskinlikleri ve yan etkiler kayıt edilmek üzere bildirilmektedir.İsveç’te YBD için tedavi edilen olguların %80’i kayıt içindedir. 2013 yılında 37 klinikten 35 ‘i YBD ile ilgili tedavi , bilgi ve sonuçlarını kayıt sistemine aktarmaktadır.2014 yılında iki özel klinik daha kayıt sistemine dahil oldu.Sistem içinde 15 000 ‘den fazla hasta ve 18 000 ‘den fazla gözün kaydı bulunmaktadır. Bu hastalarla ilgili 230 000 muayene ve 100 000 tedavi sonucu kayıt sistemi içindedir.

TEDAVİ PATERNLERİ

Dr.Wesburg , İsveçte YBD tedavisine başlamak için ortalama yaşın 79 olduğunu bildirmektedir. Olguların %65 ‘inin kadın olduğu tespit edilmiştir.Sadece tedavi paterninde değişiklik yapmak kaydıyla bulguların %99 unda YBD tedavisi için intravitreal Anti-VEGF bileşenleri kullanılmaktadır. Başlangıçta olguların %99’unda ranibizumab kullanılıyordu. YBD için temel çalışmalardan CATT sonuçlarına göre 2011 yılında bevacizumab kullanımında artış olduğu gözlendi. 2013 yılında ise aflibercept kullanıma girdi. 2013 yılı sonunda herbir seçenek 1/3 lik oranlarda kullanılır oldu.

2013 yılında endoftalmi olgularına baktığımızda 6 olgunun tamamının kadın olduğunu tespit ettik. Bu hastaların yaş ortalaması 85 idi. Aynı hastalar ortalama 8 enjeksiyon yapılmıştı.İşlem gününde başlayan antibiyotik uygulaması rutindi. 5 olguda işlem ameliyathanede gerçekleştirildi.Bir olguya ise muayenehanede steril ortamda enjeksiyon yapıldı. Kayıt ofisinde 41 kliniğin tüm kayıtları incelendiğinde, bunların %93 ‘ünde ameliyathanede enjeksiyon uygulandığı, %1,7 ‘sinde ise muayenehanede steril bir odada enjeksiyon yapıldığı görüldü. 39 klinikte işlem günü başlayan antibiyotik uygulamasına karşın , iki klinikte ne işlem öncesinde ne de işlem sonrasında antibiyotik kullanılmadı.

Klinikler büyük bir çoğunlukla chlorhexidine solüsyonu ve alkolü , iki klinik ise povidine iodine solüsyonunu antiseptik olarak kullandılar. Klinikler büyük oranda göz örtüsü ve blefarosta uyguladılar. 2013 yılında sistemik yan etki olarak bildirilen kayıtların 18’inin intravitreal enjeksiyonla bağlantılı olduğu düşünüldü. Bu olguların 6’sı miyokard enfarktüsü ,12’si felç ve geçici iskemik ataktı. Özetle her yıl YMD tanısıyla başvuran hasta artmaktadır.Dolayısıyla takip muayeneside o oranda çoğalmaktadır. Düşük oranda da olsa endoftalmi ve ciddi yan etkiler bildirilmektedir. İsveçte YBD için tedavi görenlerin %80 ‘i detaylı kayıt altındadır.