eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

FS LASER VE DALK

Dermot McGrath

Gönderildi: Cum 31, Oca

Femtosecond lazer, DALK'da standartlaştırılmış büyük kabarcık yaklaşımnıı mümkün kılar.

Dr.Lucas Buzzonetti’ye göre, femtosaniye lazer kullanmak, uygun hastalarda derin anterior lamellar keratoplasti (DALK) prosedürlerinde “büyük kabarcık” tekniğini standartlaştırmak için güvenli ve etkili bir imkan sağlayabilir.XXXIV’deki delegelere Kopenhag, Danimarka’daki ESCRS Kongresinde “Ön sonuçlarımız femtosaniye lazer ve büyük kabarcık tekniğinin kombinasyonunun DALK prosedürlerinde, bu yaklaşımı standardize etmesine yardımcı olabileceğini ve böylece cerrahlar için öğrenme eğrisinin azaldığını ve aynı zamanda intraoperatif komplikasyonların riskini en aza indirgemesini sağladığını gösteriyor” dedi.

Buzzonetti HS

Dr. Buzzonetti , DALK prosedürlerinde femtosaniye lazer kullanmanın bazı avantajları olduğunu söyledi. “Femtosaniye lazer kullanmak donör ve alıcı kesi doğruluğunu arttırır ve donör / alıcı ve ara yüz arasındaki teması geliştirmek için özelleştirilmiş bir prosedüre imkan verir. Ayrıca, iyileşme sürecini iyileştirir ve cerrahların büyük kabarcıkları elde etmek için daha derin bir stromal derinliğe ulaşmasını sağlar. Son olarak, korneayı dikmeyi daha kolay hale getiriyor “dedi.

Dr. Buzzonetti, yeni büyük kabarcık tam femtosaniye lazer yardımlı (BBFF) tekniğinde, hava enjeksiyon kanülünün yerleştirilmesi için bir yol olarak kullanılan bir intrastromal kanal oluşturmak için tescilli bir femtosaniye lazer (IntraLase®, Abbott Medical Optics) kullanıyor.

Dr. Buzzonetti, “keratokonusdan etkilenen 10 gözde BBFF tekniğinin test edildiğini bildirdi. Bu yaklaşım, lazerin arayüz konisi içine yerleştirilmiş 0.7 mm genişliğinde bir fissür ile 9.0 mm çaplı bir maske kullanıyor. Lazer daha sonra derin bir stromal kanal oluşturmak için sadece fissüre karşılık gelen korneal stroma alanında meydana gelen fotodistrupsiyon ile en ince noktadan 100μm yukarıda kesilmiş dairesel tabakalı bir kesit gerçekleştiriyor” dedi.

Bu yapıldıktan sonra, kanala girişi sağlamak için kornea yüzeyden derin stromal kanala kavisli bir insizyon gerçekleştirilir. Lamelin çıkarılmasından sonra, hava iğnesi stromal kanala sokulur ve hava ile büyük bir kabarcık elde etmek için enjekte edilir. Büyük kabarcık oluşumundan sonra, kornea stromasının ön üçte ikisinin ayrılması sağlanır ve korneal stromal doku eksize edilir. Donör lamel daha sonra te tek dikişler kullanılarak yerine oturtulur.

Dr. Buzzonetti, bu çalışmada 10 gözün dokuzunda başarılı bir şekilde kabarcık oluştuğunu ve tüm işlemlerin DALK olarak tamamlandığını, söyledi.

“BBFF’ye göre birçok avantajı var. Önceden tanımlanmış bir korneal derinlikte çalışabiliriz ve teknik kornea keratometrisinden bağımsızdır. Dikey öğrenme eğrisi yoktur ve büyük bir kabarcık yüzdesi sağlanabilir, istenmeyen perforasyon riskinde azalma elde edilebilir. Tek önemli dezavantajı femtosaniye lazerin yüksek maliyetinden dolayı ekonomik olmayışıdır” dedi.

Luca Buzzonetti: lucabuzzonetti@yahoo.it