eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

GÖZ DAMLASI DAMLATILMASI VE TEDAVİDE ÖNEMİ

author-default

Gönderildi: Çrş 22, Tem

Glokom gibi uzun süreli hastalıkların tedavisinde göze damla damlatılması hastalar için ciddi zorlukları olan bir işlemdir.Alan L.Robin , 2014 AAO toplantısı glokom gününde , hastanın damla damlatırken karşılaştığı engellerin , hasta eğitimi ile aşılabileceğini ve hastanın ilaç kullanma alışkanlığının ve etkinliğinin artabileceğini söyledi.

Bu problem sağlık personeli ve hatta bizzat hastalar tarafından bile hafife alınmaktadır. Hastalarla yapılan anketlerde %92 hasta hiçbir zaman damla damlatmakta zorlanmadığını ve damlaların tümünün göze damlatabildiğinin söylenmesine karşın , gözlemler hastaların %35 ‘ inin en az bir damlayı damlatamadığını dörtte birinin bunu düzenli olarak yapamadığını göstermektedir. İlk olarak bizzat hastanın damla damlatırken problem yaşayıp yaşamadığı öğrenilmelidir. Buna karşın damla damlatmayı başarabileceği konusunda hastaya inanmakta tereddüt geçireceğimizi bizzat hastayla bölüşmeliyiz. Gözlerini sıkarak damlaya engel olmak, elleri yıkamadan damla damlatmak ve şişenin ucunu kontamine etmek karşılaşılan problemlerdir.

Hekimler de , hastalara damlayı nasıl damlatacakları konusunda bilgi vermekten imtina etmektedir. Hastaların damlatmayı kendi başlarına çözmeyi beklemektedirler.Hastalarda farkındalık yaratmak için damlatma sırasında karşılaşılabilecek sıkıntılar gündeme getirilmelidir. Damla şişesinin ağzının açılmasında da bazen zorluk olabilmektedir.Açma işlemi sırasında yaralanma ve kontaminasyon riski vardır. Bazı şişelerde kapak tersine çevrilerek şişe ağzı delinir , bu şişelerle damla sayısını kontrol imkansızdır. Şişe rengi ve büyüklüğü de hasta uyumuna katkıda bulunur. Doktorlar genellikle bu özellikleri dikkate almamaktadır.

Elin sıkma gücü ile şişeyi sıkma arasında bağlantı da önemlidir. Bazı hastalar şişeyi sıkmakta zorlanabilmektedir. Bir sürü jenerik ilaç ambalajı arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Sıkmakta zorlanılacak bir şişe ilaca hasta uyum azalabilir.Damla şişesinin büyüklüğü de aynı içerikli ilaçlar arasında farlılık göstermektedir. Daha önce belirlenen süre içinde yetebilen bir şişe ,başka bir jenerik ilaçla devam edildiğinde yetmeyebilir.

Kontaminasyon- bazı hastalar damlalığı doğrudan göze temas ettirerek damlatırlar,bu damlalığın kirlenmesine neden olabilir.

Sonuçta oftalmologlar hastalarına damla ve damlatmakla ilgili çok az bilgi vermektedirler. 17 oftalmoloğun gördüğü 275 hastanın ilk ve takip eden üç aylık muayenelerinde hastaların ancak %30’unun sözlü eğitim aldığı tesbit edildi. %9,8 hasta teknik demonstrasyon aldı.Yazılı talimatlar ancak hastanın talebi olursa verildi.

Özetle herşey işimizi iyi yapmaya endekslenmelidir.