eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

ILERI YBMD

Dermot McGrath

Gönderildi: Pzt 17, Şub

AREDS2 çalışması analizleri, katarakt cerrahisinin ileri AMD' nin ilerlemesi için risk taşıdığı konusunda kanıt içermemektedir.

AREDS2 çalışması analizleri, katarakt cerrahisinin ileri AMD’ nin ilerlemesi için risk taşıdığı konusunda kanıt içermemektedir.

Emily Y Chew, 2015 ARVO toplantısında, Yaşa Bağlı Göz Hastalığı Çalışması 2’nin (AREDS2) yüksek riskli gözlerde,ileri yaşa bağlı makula dejenerasyonunun katarakt cerrahisinden sonra ilerleyebileceği konusunda kanıt içermediğini söyledi.

Katarakt cerrahisinin YBMD’nin ilerlemesine yol açabileceği bilgisi YBMD’li hastalarımıza tavsiyede bulunmak için önemlidir.

Diğer yandan, katarakt cerrahisinden bağımsız olarak, YBMD ilerleme riski olan hastalar mutlaka uyarılmalıdır. Anti-VEGF tedavisinin, neovasküler YBMD hastalarında görmeyi iyileştirme kapasitesi nedeniyle, bu gurup hastalar, katarakt cerrahisinden sonra dikkatli biçimde takip edilmelidir.

AREDS2 çalışmasında, fakik ve ileri YBMD ‘si olmayan olguları analiz edildi. İlave olarak, katarakt cerrahisi geçiren olgulardan cerrahi sırasında ileri YBMD ‘li olmayanlar da cerrahiden sonra en az iki yıl izlendi. Hiç katarakt cerrahisi geçirmeyenler ise kontrol gurubunu oluşturdu.

Analizler için değişik yaklaşımlara başvuruldu. Eşleştirilmiş grup testi, Cox Zaman bağımlı değişkenler ve regresyon analiz denklemleri kullanıldı. Her tür analiz için dört değişik sonuç araştırıldı. Bunlar ileri YBMD ‘ye geçiş,neovasküler YBMD, santral geografik atrofi veya herhangi ileri bir YBMD türü. İlave olarak Cox modeli ile sağ ve sol gözler ayrı ayrı değerlendirildi.

Eşleştirilmiş grup analizine 912 olgu ve aynı sayıda kontrol dahil edildi. Yaş, sigara içilmesi,cins, ırk, AREDS çalışması için lutein/zeaxanthin kullanımı, YBMD derecesi, diğer gözde cerrahi öncesi ve sonrası neovasküler YBMD durumu, ve cerrahi sonrası takip süresi gibi multifaktörler araştırıldı. Eşleştirilmiş grup analizleri katarakt cerrahisinden sonra zararlı bir etki oluşmadığı yönündeydi. Araştırılan dört duruma kontroller ile kıyaslandığında çok az olguda YBMD’de bir ilerleme tesbit edildi. Diğer analizlerde de ileri YBMD nin olumsuz etkilendiği ve ilerlediği yönünde istatistiki olarak anlamlı veri tesbit edilmedi.

Literatür değerlendirmesi

Daha önceki çalışmalarda ileri YBMD nin katarakt cerrahisi sonrası ilerlediği konusunda tezat sonuçlar bildirmektedir. Beaver Dam Eye Study, Blue Mountains Eye Study, Baltimore Eye Survey, Rotterdam Eye Study ve diğer popülasyon bazlı epidemiyolojik çalışmalarda katarakt cerrahisinin bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir. Tam tersine, Dr. Chen ve arkadaşları AREDS2 çalışmasındaki aynı istatistiksel analizleri kullanarak katarakt cerrahisinin YBMD ilerlemesi için risk oluşturmadığını tesbit ettiler. AREDS2 de, kanıtların toplamı ileri YBMD nin daha kötü bir noktaya doğru gittiği konusunda yeterli değildir.

Australian Cataract Surgery ve Age-related Macular Degeneration Çalışma Grupları da katarakt cerrahisinin YBMD yi ilerlettiğini düşünmemektedirler. Bu çalışmalarda, prospektif olarak katarakt cerrahisinin YBMD ‘nin ilerlemesine etkisini sorgulamaktadır. Bu amaçla eşleştirilmiş grup kıyaslaması ile YBMD’nin ilerlemesini katarakt cerrahisi geçiren gözde ve fakik kalan gözde iki yıl takiple araştırdılar.

İkilemin açıklaması;

Dr. Chew AREDS2 çalışması sonuçlarının popülasyon tabanlı çalışmalardakinden daha farklı olmasının nedenlerini şöyle açıklamaktadır. Diğer çalışmalarda kafa karıştıran temel nedenlerin başında olgu havuzunun homojen olmamasıydı. Epidemiyolojik çalışmalarda kayda giren olguların bir kısmı daha önce katarakt ameliyatı olmuşlardı veya bazı olgulara başka bir oftalmolog endikasyonu yeterli araştırma yapmadan koymuş olabilir. AREDS2 çalışmasında olgular retina uzmanı tarafından değerlendirip görme kaybının nedeni retinal patoloji değilse katarakt cerrahisi endikasyonu konmaktaydı.

Zaman içinde katarakt cerrahisi ve göziçi lens teknolojisi değişti. AREDS2 çalışması zaman açısından daha yeni olması nedeniyle, daha yeni katarakt cerrahisi teknikleri ve UVB-blocking göziçi lensleri kullanıldı. Bunların da YBMD ilerlemesini önleyici etkileri olabilir.

Diğer bir fark ise AREDS2 çalışmasına katılanlar sağlıklı bireylerdi. Bu nedenle popülasyon bazlı çalışmalardakinden farklı idi. Belki de AREDS2 nin popülasyon bazlı olmaması, bu çalışmanın zayıf tarafıdır.

Çalışmaların sonuçları ne olursa olsun YBMD olguları katarakt cerrahisinde sonra çok dikkatli ve özenli takip edilmelidir.