eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

İntrakameral antibiyotik profilaksisi:

Dermot McGrath

Gönderildi: Prş 24, Ara

image-7513″ />
Tartışmada vurgulanan intrakameral antibiyotiklerin yararları ve dezavantajları.Barselona’daki Dünya Oftalmoloji Kongresi’ne katılan delegelerin, postoperatif endoftalmiyi önlemek için intrakameral antibiyotiklerin (ICA) güvenliği, etkinliği ve gerekliliği konusunda hala yaygın bir fikir birliği yoktur.
Katarakt cerrahisinde tartışmaya açık konular için ayrılan özel bir oturumda, Steve Arshinoff MD, FRCSC, ICA ile rutin profilaksi için önerilerini sunarken, Andrzej Grzybowski MD, PhD karşıt fikirlerlerini savundu.
Dr Arshinoff, tek taraflı ve iki taraflı katarakt ameliyatlarında rutin olarak intrakamaral moksifoksasin kullandığını ve bu kararı bilimsel literatürdeki yayınlanmış kanıtların ağırlığına dayandırdığını söyledi.
“2006 yılında ESCRS çalışmasından sonra intrakamaral antibiyotik kullanmak yaygınlaşsa da, aslında 1990’ların başlarında Gimbel ve Gills tarafından yapılan çalışmalar, bu yaklaşımın işe yaradığının ilk kesin kanıtıydı. Toplamda 6 ila 7 milyon arasında gözde yapılan çalışmalar, endoftalmi oranlarında başlangıç noktasından bağımsız olarak enfeksiyonu % 80 oranında azalttığını göstermektedir. ”dedi. Dr Arshinoff’un, 125,000 gözde aynı anda bilateral katarakt cerrahisinde ICA kullanımı hakkında kendi çalışması, bilimsel literatürdeki sonuçları yansıtıyordu. “Antibiyotik olmasaydı, enfeksiyon oranı her 2,000 vakada yaklaşık bir iken, intrakameral sefuroksim kullanıldığında bu oran her 9,175 vakada bire düştü. İntrakameral vankomisin veya moksifloksasin ile enfeksiyon oranları hala daha da düşüktü, intrakamaral antibiyotik kullanilan 16.800 vakadan bir tanesinde enfeksiyon rastlandı ”dedi. Arshinoff, Per Montan MD tarafından yapılan bir incelemede, ICA ile endoftalmi enfeksiyon oranlarının% 80 azaldığını gösteren yaklaşık 6 milyon ameliyatı kapsayan 24 çalışma bulunduğunu belirtmiştir. “Hiçbir yararı olmayan yaklaşık 90.000 ameliyatı içeren iki çalışma vardı, ancak bu iki makaleyi incelediğimizde ve her iki çalışmada da etkili olması için çok düşük dozda intrakamaral antibiyotik kullandıklarını tesbit ettim. Göze yeterli dozu koymazsanız, fazla bir etki yaratmazsınız ”dedi. En iyi intrakameral antibiyotik kullanımı açısından Dr Arshinoff, Libre ve ark. 2017 ve Bowen ve ark. 2018’de, moksifloksasin endoftalmi profilaksisi için en güvenli ve en etkili gibi görünmektedir, ancak uygun dozlama önemlidir sonucuna ulaştılar.
“Vankomisin ve sefuroksim, minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) oranlarının yanı sıra, zamana bağlı minimal inhibitör konsantrasyon özellikleri nedeniyle, moksifloksasine göre daha az etkilidirler. Bu da antibiyotiğin daha uzun süre ön kamarada olması gerektiği anlamına gelir. Ancak, hangi ilacı kullanırsak kullanalım enfeksiyon oranı sıfırlanamaz. Her zaman daha iyisini yapabiliriz ve işleri daha güvenli hale getirmek için yeni yollar bulabiliriz ”dedi.
Kanıt eksikliği
Rutin ICA kullanımına karşıt düşüncelerini sunan Dr Grzybowski, pek çok cerrahın, randomize, denemelerden elde edilen açık kanıtların olmaması ve ayrıca onaylanmış formülasyonların piyasada bulunmadığı bazı ülkelerde antibiyotik çözümlerinin karıştırılması veya karıştırılmasından kaynaklanan potansiyel riskler nedeniyle uygulamayı benimsemediğini söyledi. Uzun yıllar boyunca Vankomisin IC kullanımının güvenli olduğuna inanılıyordu – günümüzde bazı durumlarda retinal vaskülite (HORV) ve buna ikincil çok kötü sonuçlara yol açabileceği bilinmektedir. ESCRS’nin son 10 yılda en iyi IC antibiyotik olarak önerdiği sefuroksim, bazı önemli bakterileri, yani Enterococcus sp.’yi kapsamamasıyla bilinir ve İsveç’te bunun bazı durumlarda ampisilin ile takviye etme uygulaması başlatılmıştır. Moksifloksasin yaygın olarak genel tıpta ve oftalmolojide kullanılmaktadır, bu da kısa sürede bakteriyel direncin artmasına ve birçok mikroorganizmaya etkisinin kaybına neden olabilir. “Gerçek şu ki, güvenlik ve antibakteriyel aktivite açısından şu anda mevcut olan mükemmel bir intrakamaral antibiyotik yoktur ve yan etkileri ve toksisiteleri hakkında hala herşeyi bilmiyoruz. Hiçbir intrakameral antibiyotik olmadan% 0.02 kadar düşük endoftalmi oranına sahip olmak mümkündür. Ayrıca, bilimsel literatürdeki çalışmaların, çoğunlukla ESCRS Çalışmasında da görüldüğü üzere, % 0.2 gibi yüksek riskli olgularda intrakameral antibiyotikleri kullanmak akılcı olabilir ”dedi. Yayınlanan veriler açısından Dr Grzybowski, genel resmin pek çok kişinin inanmak istediği kadar tutarlı olmadığını söyledi. “Tek kontrollü randomize prospektif çalışma ESCRS çalışmasıydı. Diğerlerinin tümü retrospektif çalışmalardır ve bu da intrakamaral antibiyotiklerin endoftalmi oranları üzerindeki etkisinin 1.3 katı ila 28 katı arasında değişmektedir, dolayısıyla tutarlı değildir. Ayrıca, çalışmaların hiçbirinin, bugün pek çok gelişmiş ülkede oldukça yaygın olan,% 0.02-0.04 gibi çok düşük bir endoftalmi oranı ile başlamadığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, intrakameral antibiyotiklerin etkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur.” dedi. Dr Grzybowski, ESCRS çalışmasının bile, profilaksi olarak kullanılan ICA’nın basit bir onayı olarak okunmaması gerektiğini söyledi. “ESCRS çalışması, intrakamaral antibiyotiklerle endoftalmi oranlarında beş kat azalma olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, genellikle gözden kaçan, aynı çalışmanın, skeleral tünel insizyonuna karşı açık bir korneal insizyon ile altı kat daha fazla endoftalmi oranı olduğunu gösterdi. Çalışmanın bir başka ilginç bulgusu, silikon IOL’lerin 3.13 kat daha yüksek endoftalmi oranı ile ilişkili olduğudur. Yine de sadece intrakamaral antibiyotik kullanımına odaklanmış ve bu diğer etkenler unutulmuş görünmektedir ”dedi. Dr Grzybowski, ICA’nın rutin profilaksi için hiçbir etkisi olmadığını gösteren iki ana çalışmadan bahsetti ve diğer birçok çalışmanın topikal antibiyotiklerin düşük bir enfeksiyon oranına ulaşmadaki etkinliğini gösterdiğini söyledi. “Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde endoftalmi oranlarını ve uygulama örneklerini karşılaştıran yeni bir çalışma yürüttük ve ICA kullanmayan ülkelerde enfeksiyon oranının bunları kullananlara çok benzediğini gördük” dedi. “Povidon-iyot ve güvenli insizyonun komplikasyon gelişmeyen standart vakalarda IC antibiyotiğinden çok daha önemli olduğuna inanıyorum”