eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

AMD HASTALARINA GİL

Roibeard O´hEineachain

Gönderildi: Cum 31, Oca

Yeni enjekte edilebilir add-on lens, maküler hastalıklı hastalarda yakın okuma görüşünü artırabilir

Danimarka, Kopenhag’daki ESCRS’in XXXIV Kongresi’nde sunulan çok merkezli bir klinik araştırma, add-on Sharioth Macula Lens’inin (A45 SML, Medicontur, Macaristan) implantasyonu, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (AMD) olan psödofakik hastaların yakın görme keskinliğini, uzak mesafe görme keskinliğini bozmadan artırabileceğini gösterdi.

Halihazırda yakın görme için bir dizi harici büyüteç kullanılabilir, ancak bunların tümü görüş alanını kısıtladığından rahatsız ediyor ve bu nedenle hastalar tarafından sınırlı kabul görüyor. Bu düşünceyle, bu hastalara optik prensipleri kullanarak daha fazla odaklama yapma imkanı sunarak görme rehabilitasyonuna geliştirilebilir.

Yakın zamana kadar, göz içi teleskopik sistemler ve göziçi lensler (GİL’ler) de dahil olmak üzere çeşitli göz içi implantlar mevcuttu. Bu büyüteç etkisi yapan GİL’lerinin çoğu Galileo teleskop ilkesine dayanır ve onları yerleştirmek için çok büyük bir kesi gerekir, görme alanını ciddi şekilde olumsuz etkilerler.

FACS, FRCOphth, Sathish Srinivasan FRCSEd, (Üniversite Hastanesi Ayr, Ayr, İskoçya, İngiltere), bu yeni GİL, maküler hastalık hastaları için her ortamda kullanımı mümkün olmayan harici düşük görüş yardımcılarına alternatif oluşturuyor, ayrıca, intraoküler teleskobik GİL’lerine kıyasla, implantasyon ve çıkarma işlemi daha kolaydır, dedi.

Dr Srinivasan, “Enjekte edilebilir add-on SML, AMD’li hastalarda düzeltilmiş yakın görme keskinliğini (CNVA) iyileştirmede kısa ve orta vadede güvenli ve etkilidir ve verilerimiz ayrıca düzeltilmiş uzak görme keskinliğini (CDVA) etkilememektedir, “diye ekledi.

Prospektif çok merkezli Avrupa çalışması, altı ülkede yedi klinik merkezten toplanan kuru veya aktif olmayan ıslak AMD bulunan 35 psödofak hastayı içeriyordu. Hepsi, 55 yaşın üzerinde ve 0.1 ila 0.4 (ondalık) CDVA’ya (düzeltilmiş uzak görme keskinliğine) sahip olma kriterlerini sağladılar. Buna ek olarak, tümü, ETDRS yakın görüş grafiğiyle 40cm’de + 2.5D okuma eklemesiyle test edildiğinde, her biri, 15cm’de + 6.0D okuma eklemesi ile test edildiğinden, en az üç satırlık daha fazla CNVA’da bir iyileşme elde edilebildi.

Srinivasan ve arkadaşları, 2.75 mm’lik bir insizyondan, özel bir enjektör sistemi kullanarak SML’yi siliyer sulkusa koydu. İmplant, bifokal optikliydi. Merkezindeki +10D’ye eşdeğer 1.5mm çaplı optik bölge matematiksel olarak ortalama iki kat bir büyütme özelliğine sahipti. Lens optiği periferi dioptri eklenebilir ancak genellikle

nötrdür. Buna ek olarak, lensin optiği, fotik olayları azaltmak için parlatılmış yuvarlak kenarlara sahiptir.

Üç aylık izlemde, ortalama CNVA preoperatif 0,25’den 0,55’e yükselmiştir. Buna ek olarak, en iyi düzeltilmiş uzak mesafe görme keskinliği, takip boyunca stabil kalmış ve bir günde 0.16, bir hafta 0.19, bir ayda 0.2 ve bir ayda 0.2 ve üç ayda 0.19 olarak bulunmuştur. Hiçbir intraoperatif komplikasyon görülmedi. İki hastaya ameliyat sonrası göz kamaşması ve halosuna bağlı SML eksplantasyonu uygulandı.

Dr. Srinivasan, “Prospektif çok merkezli araştırmamızdan elde edilen üç aylık veriler, SML’nin maküla hastalığında güvenli ve etkili olduğunu gösteriyor” dedi.

Sathish Srinivasan: sathish.srinivasan@gmail.com