eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

LASIK Sonrası GİL

Howard Larkin

Gönderildi: Pzt 27, Tem

Dr. Graham Barret

Posterior kornea verisini içeren formüller, katarakt cerrahisinin görsel sonuçlarını iyileştirir. Graham Barrett, daha önce kornea refraktif cerrahi ameliyatı olan hastalar için, hem arka hem de ön kornea ölçümlerini içeren bir intraoküler lens (IOL) güç hesaplama formülünün, geleneksel formüllerden daha belirgin biçimde katarakt ameliyatı görsel sonuçlarını iyileştirebileceğini söyledi Dr Barrett.  Amerikan Refraktif Cerrahi Derneği ve Amerikan Oftalmik Yöneticiler Derneklerinin San Diego, ABD’de Yıllık Toplantısında.   Swept-source OCT veya Scheimpflug kameraları kullanılarak elde edilen posterior kornea ölçümleri, çevrimiçi miyopik veya hipermetropik LASIK / PRK / RK için Barrett True K Formülü içinde kullanıldığında, bir seçenek olarak değerlendirmemiz uygun olabilir, dedi. Dr. Barret. Bu önemlidir, çünkü geleneksel keratometri sadece ön korneayı ölçer ve iki yüzeyin yarıçapı oranına bağlı olarak arka kornea gücünü değerlendirir. Ancak, LASIK ve diğer kornea ameliyatları bu oranı tahmin edilemeyecek şekilde değiştirdi ve GİL güç hesaplamalarını zorlaştırdı.

Katarakt ameliyatı geçirmiş olan önceki miyop LASIK’li 60 gözün çok merkezli retrospektif bir analizinde, olguların % 70’i, posterior kornea verilerini içeren Barrett True K TK formülünün öngördüğü  0,5 diyoptiri aralığında sferik değerle sonuçlandı. Bu, geleneksel formüller kullanılan cerrahi geçirmemiş gözlerdeki sonuçlara benzer ve posterior lens gücünü tahmin etmek için teorik bir model kullanan standart Barrett True K formülü ile elde edilen sonuçlardan, bu çalışmada kaydedilen veriler % 63,3 daha iyi idi(p = 0,02).

Mevcut kullanımdaki diğer formüller bu zorlu refraktif cerrahi sonrası popülasyonda çok daha az doğruydu, Haigis TK% 50.0 (p = 0.01), Shammas% 46.7 ve Haigis L% 0.57 (p = 0.0001)  formülleri bu belirtilen oranlarda öngörülen sferik değerlerden daha geri kaldılar .

Posterior kornea astigmatizması

Dr Barrett, posterior korneanın ölçülmesinin astigmatizma hastalarında rezidüel astigmatik hatanın azaltılmasına da yardımcı olabileceğini belirtti. İki torik olmayan GİL ve 14 Alcon AcrySof SN6AT torik IOL alan 16 gözün retrospektif bir analizinde, torik olguların % 75’i,  posterior kornea astigmatizma (PCA) değerleri kullanılan Barrett True K Toric formülü kullanılarak öngörülen hedefin 0,5 dioptri aralığında sonlandığı saptandı. Öngörülen PCA kullanılan Barrett formülü ile elde edilen % 68,8 değeri ile karşılaştırıldı. Öngörülen PCA  kullanmayan Holladay torik hesaplayıcı ve AK regresyon analizli Holladay sırasıyla% 62.5 ve% 56.3 oranlarına ulaştı. Bununla birlikte, bu farklılıklar, muhtemelen küçük örneklem büyüklüğü nedeniyle istatistiksel olarak önemli değildir. “Bu en zor hasta gurubunda, rezidüel astigmatizmalı post-refraktif hastalarda, kişiye özel posterior kornea verilerinin bazı yararları olduğu görülüyor” dedi, Dr. Barret.

Dr. Barret, posterior kornea ölçümlerinin güç hesaplamalarına dahil etmenin her türlü katarakt ameliyatı için görsel sonuçları iyileştirebileceğine inanıyor.