eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

Myodesopsia için Vitrektomi

Dermot McGrath

Gönderildi: Prş 19, Kas

 

J. Sebag MD, FACS, FRCOphth, FARVO

Göz doktorları, vitreusta  uçuşmaların hastalarının yaşam kalitesini ne ölçüde etkileyebileceğini her zaman tam olarak takdir etmemiş olsa da, J. Sebag MD, FACS, FRCOphth, FARVO’ya göre vitreus yapısının objektif ve kantitatif ölçümlerini ve vitreustaki değişikliklerden ötürü görme bozukluğu çeken hastalarda objektif ve kantitatif ölçümleri tanımlamak için araştırma çabaları sayesinde bu algı yüz güldürücü yönde değişmektedir.

Vitreus uçuşmalarının göz önüne alınmasında asıl soru, bunun sadece rahatsız edici bir durum mu yoksa bir hastalık mı olduğudur. Hastalara sorarsanız açıkça bir hastalıktır. Çalışmalar, vitreus uçuşmalarının negatif etkisinin hastalar tarafından yaşa bağlı maküler dejenerasyona eşdeğer olduğunu ve glokom ve diyabetik retinopatiden daha büyük  etkisi olduğunu kabul ettiğini göstermiştir. SOE toplantısında Dr. Sebag, vitreus uçuşmalarından rahatsız olan hastaların% 7 oranında körlük riskini kabul etmeye ve kalan hayatlarının 10 yılından birini yalnızca uçuşmalarından kurtulmak için değiştirmeye istekli olduğunu ekledi. Uçuşmaların hastanın yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, güncel tıp bu yakınmaları yeterince önemsememektedir. Doheny Göz Enstitüsü / UCLA Kıdemli Araştırma Bilimcisi  ve UCLA Geffen Tıp Okulu ve VMR Vitreous Macula Retina Enstitüsü Kurucu Müdürü olan Dr. Sebag’nın.“Tipik bir doktor bunun bir sıkıntı olduğunu söyleyecektir.” Retinada yırtılma ya da delik yoktur, bu yüzden sadece onunla yaşanması önerilecektir. Bu yaygın tutum nedeniyle, vitreus uçuşmalarından muzdarip olan hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılayamadık ” dedi.

Doktorların uçuşmalara yönelik “ilgisiz tutumunun” kökünün, onu tanımlayacak yapısal ve işlevsel anormalliklerin nesnel klinik endekslerinin bulunmamasından kaynaklandığını ekledi. Bu boşluğu gidermek için, Dr. Sebag ve arkadaşları, ‘Vizyon Kalitesini Düşüren Myodesopsia’yı’ bir hastalık olarak tanımlamak için kontrast duyarlılık fonksiyonu (CSF), kantitatif ultrason ve uçuşmalara özgün görsel fonksiyon anketleri gibi spesifik endeksler geliştirmek için çalıştılar. “Görme kapasitesini düşüren myodesopsia” nın sadece subjektif bir yakınma olamadığını itiraf eden ilk kişi olacağım, bu tablo bir hastalık gibi gözüküyor ve doktorlar için psikolojik olarak bunu hastalık olarak dikkate alma sürecinin ilk adımının bu olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Dr Sebag, uçuşmalar en sık orta yaşta, vitreus yapıdaki yaşa bağlı değişiklikler ve arka vitreus dekolmanı (PVD) sırasında vitreus gövdesinin çökmesinden sonra arka vitreus korteksinde ışık saçılması ile ortaya çıktığını söylüyor. İnsan vitreusunun yaşamdaki en yaygın olayı arka vitreus dekolmanıdır ve bir PVD için iki kritik bileşen vardır: jelin sıvılaşması, aynı zamanda vitreus gövdesinin çökmesine izin vermek için vitreoretinal yapışmanın zayıflaması gerekir. Bu olayların her ikisi de, zararsız bir PVD’nin gerçekleşmesi için art arda zorunludur ” dedi. Dr Sebag, genç hastalarda, en sık uçuşmalar  miyopik gözlerde dünya çapında salgın olduğu düşünülen endişe verici bir gerçek olan miyopik vitreopatiden kaynaklanmaktadır. “Bu gerçek büyük bir problem, çünkü araştırmalar 2050 yılına kadar dünyada miyopi ile yaşayan yaklaşık 5 milyar insan olacağını tahmin ediyor. Miyopik vitreopatinin bozuk görmede önemli bir rolü varsa, o zaman buna dikkat etmemiz gerekir, çünkü büyüyen bir sorun olacak,” dedi.

Sebag, uçuşmalar için giderek daha yaygın bir tedavi seçeneğinin, büyük oranda etkisi şüpheli olan Nd: YAG lazer vitreolizi olduğunu söyledi.

Hernekadar daha fazla çalışma ile yapılması gereksede, 2017’deki bir Cochrane Veri Tabanı İncelemesi, YAG lazer vitreolizinin etkinliğini kanıtlayan herhangi bir klinik çalışma olmadığı ve diğer bilimsel makalelerin küçük bir azınlık hasta grubunda sınırlı bir başarı gösterdiği sonucuna varmıştır.

“Muhtemelen bu durum, Nd: YAG lazerin parçalama etkisinden ve ablasyon yapamamasından kaynaklanmaktadır. Nd: YAG lazer büyük parçacıkları daha küçük hale getirir ve net etki, vizyondaki gelişme olmayabilir ve bilimsel literatürde gördüğümüz hayal kırıklığı yaratan sonuçların nedeni de budur,” dedi.

Dr. Sebag şiddetli uçuşmalar için şu anda en etkili tedavi sınırlı vitrektomidir, dedi. Yakın zamanda iyi sonuç veren 145 hastanın 195 gözünün başarılı sonuçlarını içeren bir hasta serisini yayınladı. “ Sınırlı vitrektomi kontrast duyarlılık fonksiyonunu normalleştirir ve hastaları kısa süreli komplikasyonlar ve hatta daha az uzun süreli olanların azlığı önemli bir gelişmedir,” diye bitirdi. Bu nedenle, hastaları bilimsel olarak daha fazla incelemek ve durumu güvenli bir şekilde iyileştirmek ve bunu sağlayacak yeni yöntemler geliştirmek  amacıyla vitreus uçuşmalarından şikayet eden hastaları daha dikkatle dinlemeli ve daha fazla çaba sarf edilmelidir. Ancak o zaman Dr Sebag’ın modern Tıbbın hedefi olarak tanımladığı şeyi başaracağız: “İnsanların olabilen en geç zamanda, genç olarak ölmelerini ….” (“Dr. Ernst Wynder, Amerikan Sağlık Vakfı