eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

NÖRAL BİLEŞEN

Colin Kerr

Gönderildi: Pzt 31, Ağu

Prof. Oliver Sachs, İspanya, Barselona'da yapılan 33. ESCRS Kongresinde Disfotopsi konulu Klinik Araştırma Sempozyumuna katılanlara, hastalarda göz kamaşmasını test etmenin öneminin cerrahi teknoloji ve hasta beklentileri ilerledikçe arttığını söyledi.

Prof. Oliver Sachs, İspanya, Barselona’da yapılan 33. ESCRS Kongresinde Disfotopsi konulu Klinik Araştırma Sempozyumuna katılanlara, hastalarda göz kamaşmasını test etmenin öneminin cerrahi teknoloji ve hasta beklentileri ilerledikçe arttığını söyledi.

“Klinisyenler ve araştırmacılar, mevcut ölçümlerin kullanılabilmesi için, göz önünde ışık halkası ve göz kamaşması durumlarını ölçmenin arkasındaki ilkeleri anlamaları gerekir” ifadesini kullandı.

Almanya, Rostock Üniversitesi’nden Prof. Stachs, göz kamaşması ve göz önünde ışık halkası farklı insanlar için birçok farklı anlama gelebildiğinden, bu terimleri basit şekilde tanımlamada büyük bir güçlükle karşılaşıldığını kaydetti.

“Bir hasta, kamaşma veya ışık halkası sorunlarını ifade ettiğinde, hastanın tanımlıyor olabileceği birçok farklı görme etkisi bulunmaktadır. Sorunu ele alabilmek için öncelikle kamaşma ve ışık halkasının kesin tanımlarını yapmamız, objektif ölçüm yöntemlerini tanımlamamız ve başlangıç değerlerini belirlememiz gerekmektedir. Bir fizikçi olarak benim kişisel düşüncem, nöral ve intraoküler ışık saçılma etkilerinin örtüşmesi nedeniyle, ışık halkası ve kamaşma için kesin tanımlamalar yapmanın güç olacağı yönündedir” dedi.

Standart göz kamaşması örneğine karşıdan gelen aracın farlarının neden olduğunu söyleyen Prof. Stachs bu rahatsızlığın iki temel nedeni olduğunu ifade etti: Birincisi, fotoreseptörlerin ihtiyaç duyduğu ışığa adaptasyon süresiyle ilişkili nöral bileşen ve ikincisi retinal görüntüde kontrast azalmasıdır.

Göz içi lens takıldıktan sonra retinada istenmeyen paternlerin oluşması olarak tanımlanan disfotopsi iki temel formda yer alır: Pozitif ve negatif.

Kamaşmayı ölçme yönündeki yaklaşımlar içerisinde skor çizelgeleri ve hasta soru formları gibi subjektif yöntemlerin yanı sıra halometre, parlaklık ölçer, dağınık ışık ölçer, parlaklık keskinliği test cihazı, Berkeley parlaklık testi ve dağınık ışık ölçeri gibi mevcut cihazlardan herhangi birinin kullanıldığı objektif yöntemler yer almaktadır. Prof. Stachs, piyasada disfotopsileri objektif şekilde ölçmek için çok çeşitli cihazlar bulunsa da kabul gören standartlar ve tanımlamaların olmamasının etkinliğin değerlendirilmesini güçleştirdiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Prof. Stachs, ışık halkalarını ve kamaşmayı ölçmek için evrensel olarak kabul gören bazı yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Ucuz, erişilebilir, doğrulanmış ve güvenilir özellikteki başarılı kamaşma testleri gerekmektedir” diyerek devam etti.

oliver.stachs@uni-rostock.de

Prof. Oliver Stachs