eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

Posterior Kornea Astigmatizması

Roibeard O´hEineachain

Gönderildi: Cum 17, Tem

“Posterior korneal astigmatizma tahminlerini kullanan TORİK IOL hesaplama metotları, Scheimpflug veya renkli LED Kornea topografisi ile elde edilen doğrudan ölçümleri doğrudan kullananlardan daha yüksek öngörme doğruluğu sağlar gibi görünmektedir”,dedi Tiago Ferreira MD, FEBOS-CR Luz Hastanesi, Lizbon, Portekiz.

Toplam korneal astigmatizmanın değerlendirilmesinde hala sınırlı bir doğruluğa sahibiz ve şu anda torik GİL hesaplaması için torik total korneal astigmatizmasını doğrudan ölçmek, onu tahmin etmekten üstün değildir. ‘Dr Ferreira, Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen 22. ESCRS Kış Toplantısı’na konuştu.’

Kornea yüzeyinin arka yüzü torik GİL gücü hesaplamasında en önemli hata kaynağı. Anterior korneal ölçümlere dayanarak seçilen bir torik intraoküler lens, kurallara uygun astigmatizma varlığında fazla düzeltme ve kurallara aykırı astigmatizmada ise eksik düzeltme olarak sonuçlanacaktır.

Bu nedenle, posterior korneal yüzeyin değerlendirilmesi, kesin torik GİL hesaplaması için gereklidir. Ancak, bu hesaplama için başka bir karmaşık basamak olan ölçümlerde hassas ve tekrarlanabilirlik son derece önemlidir. Böyle bir teknoloji kullanıma girinceye kadar, mevcut en iyi yaklaşım toplam korneal astigmatizmanın tahminlerini kullanıyor olmak daha kabul edilebilir.

Modern IOL hesaplama yöntemlerinin tahmin doğruluğunu karşılaştıran bir araştırma yapıldı. Bu çalışma, posterior yüzeyi dikkate alan hesaplama formüllerinde, centroid tahmin hatasının sıfıra yakın olduğunu bulmuştur.

Holladay torik hesap formülü gibi sadece etkili lens pozisyonunu dikkate alan formüllere kıyasla Barrett toric IOL hesaplama sayfası daha güvenilir sonuçlar verebilmektedir.

‘Bununla birlikte, en düşük centroid tahmin hatasını haiz Barrett torik hesaplaması ve Abulafia-Koch posterior kornea tahmin formüllerini kullananlar,Scheimpflug (Pentacam, Oculus) ile doğrudan posterior kornea astigmatizma ölçümlerinin kullanılması halinden daha iyi sonuçlar alınmadığına dikkat çekmektedir.’ dedi , Dr Ferreira (J Cataract Refract Surg 2017; 43: 340 – 347)

Başka bir çalışma bu bulguları kuvvetle destekledi. Posterior kornea yüzeyinin gücünü, gerçek ölçümleri kullanımı ile tahmini torik GİL hesaplama yöntemleri karşılaştırıldı. Korneal astigmatizma tahminleriyle, doğrudan ölçümlerle elde edilenden daha düşük refraktif hatalara olabileceğini buldular (J Refract Surg 2017; 33 (12): 794-80).
Dr Ferreira ayrıca bir Scheimpflug kamera veya bir renkli LED topografisi (Cassini; i-Optics) kullanılarak elde edilen gerçek toplam korneal astigmatizma ölçümlerine dayanan hesaplamalar ile Barrett toric GİL hesaplamayı karşılaştıran bir çalışmanın ön bulgularını sundu. Barrett torik förmülü ile hesaplamanın en iyi performansı gösterdiğini, Pentacam tabanlı hesaplamaların üçüncü olduğunu, renkli-LED Cassini ölçümlerine dayanan hesaplamaların Barrett torik hesaplamasını yakından takip ettiğini gördüler.Tiago Ferreira: tiagoferreira@netcabo.pt