eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

Presbiyopi tedavisi seçenekleri artıyor

Dermot McGrath

Gönderildi: Prş 19, Kas

 

Prof Cochener-Lamard

Gelişmiş göz içi lens teknolojisi ve cerrahi teknikler, son yıllarda ameliyat sonrası görsel sonuçları önemli ölçüde iyileştirmiştir, cerrahlar artık hastalarının spesifik görme ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına göre uyarlanmış çok çeşitli potansiyel çözümler sunabilmektedir. Bizler “Optik ve GİL teknolojisindeki bu önemli gelişmeler sırasında göz doktoru olduğumuz için çok şanslıyız.” İlerleme EDOF, premium ileri teknoloji  göz içi lenslerinde alabildiğine  sürmektedir dedi Dr. Cochner, Fransa’da Nice’de Oftalmoloji (SOE) toplantısı delegelerine.

Son yıllarda optikteki ilerleme gözde  akkomodasyon kaybının etkin bir şekilde telafi edilmesine olanak sağlamaktadır. Lens tasarımlarındaki son gelişmelere odaklanan geniş kapsamlı bir konferansta, Prof. Cochener-Lamard Avrupa’da farklı çalışma mesafeleri ihtiyacı olan hastalar için net kazanan olarak üç odaklı lensler ortaya çıkmıştır ve yeni genişletilmiş odak derinliği (EDOF) lensleri de aynı zamanda bu çözümlerle ilgilenen hasta ve cerrah sayısını artırabilecek zorlayıcı bir uzlaşma sunmaktadır, dedi. Bugünün cerrahlarının sürekli artan, bir “gelişmiş” monofokal, çok odaklı veya geniş odak derinliği arasından seçim yapabileceklerini söyledi. Geçtiğimiz on yıldaki ilerlemenin, presbiyopi düzeltici GİL’ler açısından özellikle dikkat çekici olduğunu söyledi, hala akkomodasyon için gerçek bir çözüm aranmaktadır, dedi.

Her mesafede etkili görüşü sağlayan ve özellikle kontrast duyarlık ve gece sürüşü açısından görüş kalitesini en iyi şekilde gözlükten bağımsız sunabilmek amaç olmalıdır,” dedi.

Difraktif multifokal GİL serisi, değişken ilavelere sahip bifokallerle başladı ve hepsinin torik versiyonda mevcut olup, multifokal GİL ile emmetropinin başarılması gerekli olduğundan, bu önemli bir iyileştirme olarak algılanmalıdır. Prof Cochener-Lamard, daha sonra hem uzak hem de yakın mesafedeki hem uzak mesafelere hem orta hem de uzak mesafelere vizyon geliştiren ve ayrıca torik versiyona giren trifokal lensler kullandı. Sonuncusunun, Avrupa’da popüler olduğunu söyledi.

Daha yakın bir zamanda, EDOF lensleri tek bir odak noktası yerine bir dizi görselleştirme sağlayan ve yakın ve orta görüşü iyileştirerek bir dereceye kadar gözlük bağımsızlığı sunan bazı yeni özelliklerini devreye soktu. Aslında, “EDOF” farklı bir amaç için tasarlandı: genişletilmiş odak alanları, asferisite modülasyonu, iğne deliği özellikleri kullanılarak, residuel kırma hatalarından multifokal GİL’lere göre  daha az etkilenmesi, ışık halkaları ve parlamayı en aza indirerek uzak mesafedeki kontrast hassasiyet kaybını azalttığını, ekledi.

“Tüm bu teknolojiler insanların daha sosyal olmasına imkan verdi. Bu GİL’lerin, insanların bilgisayar işi, yemek pişirme, alışveriş, oyun oynama ve açık hava etkinlikleri gibi işleri yapmalarını sağladı. Bu, özellikle bu ara mesafelerde iyi performans gösterdikleri defokus eğrisi incelendiğinde  açıkça görülüyor ”dedi. Prof Cochener-Lamard, önceki multifokal lenslerle karşılaştırıldığında, EDOF lenslerin yüksek derecede hasta memnuniyeti sağladığını belirtti. Brest’teki kliniğimizde bu difraktif lenslerin karşılaştırmalı olarak birçok çalışmasını yaptık ve hasta memnuniyetini çalıştığımız tüm GİL’ler için sürekli olarak yüksekti.

Bu GİL’lerin iyi görüş kalitesi sağladığını, kontrast duyarlılığını koruduğunu ve ışık halkaları ve parlama gibi optik olayların görülme sıklığının düşük olduğunu düşünüyorum,” dedi.

Prof Cochener-Lamard’a tavsiye edilen EDOF IOL’lerle ve hatta diğer çok odaklı lenslerle optimal sonuçlar elde etmenin anahtarı, dikkatli hasta seçimi, eğitim ve beklentilerin doğru algılanıp tartışılmasında yatıyor.

“Motive olmuş ve makul beklentileri olan, beklentilerinin sınırlarını anlayan ve mükemmelliği aramayan hastaları seçmek hayati önem taşır. Onlarla nöroadaptasyon, çevre ışık koşullarına bağımlılık, gece görüşünün bozulması ve ameliyattan önce bazı yan etki ve risk konularını tartışmak önemlidir ”dedi.

Cerrahlar, glokom, makülopati, korneal anormallikler, orta derecede ambliyopi, şaşılık, oküler yüzey hastalığı veya zayıf binoküler görme gibi oküler hastalıkları olan hastalarda bu lensleri implante etmekten kaçınmalıdır. Prof Cochener-Lamard, toplam küresel IOL pazarının hala sadece % 4 ile % 5’ini temsil eden çok odaklı IOL’lerin pazara sunulmasıyla, oftalmologların bunların potansiyel faydalarını konusunda daha geniş bir sağlık çalışanını eğitmek için çok fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Lensler. “Genellikle eski modellerde yaşanan komplikasyonlarla ilgili korkulara dayanan, ancak bugünün lensleriyle artık bir sorun olmayan yaygın bilgiler nedeniyle, bu yeni lenslerin piyasada tutunması yeterli olmamaktadır,” dedi.

Motive olmuş ve makul beklentileri olan, uzlaşmaları anlayan ve mükemmellik aramayan hastaları seçmek hayati önem taşır. Beatrice Cochener-Lamard MD,