eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

Retinal İskemi

author-default

Gönderildi: Prş 11, Haz

14.retina Kongresinde, diabetik retinopati ve venöxz oklüziv hastalıkta gelişebilen retinal iskeminin tedavisinde, hedefe yönelik fotokoagülasyonun güvenli ve potansiyel olarak daha az travmatik tedavi imkanı verdiği bildirildi.

Hedefe yönelik fotokoagülasyon, standart destrüktif panretinal koagülasyona, retinal iskeminin tedavisinde bir alternatiftir.

Entegre görüntüleme sistemleri kullanılarak, retinal traking sistemleri yardımıyla, iskemik retina alanlarını, sağlam retina alanlarını koruyarak tedavi edebiliriz.

Arka kutupta yapılan retinal laser fotokoagülasyon uygulamaları son yıllarda önemli değişimler gösterdi. Laser fotokoagülasyonun güvenli, etkili, ve keskin sınırlarda yapılabilmesi için, yarı otomatik koagülasyon, mikropuls ve görüntüleme sistemleri kullanılarak selektif alan laseri yapılmaya başlandı.

Dr. Kozal, Suudi Arabistan King Khaled Göz Hastanesinde retina uzmanı ve vitreoretinal cerrah olarak çalışmaktadır.Hedefe yönelik fotokoagülasyonun, panretinal fotokoagülasyona üstün olduğuna ve retina iskemilerinde tedavi seçeneği olması gerektiğine inanmaktadır. Çok iyi uygulandığı düşünülen panretinal fotokoagülasyon sonrasında laser skar genişlemesi, makula ödeminde artış, retinal yırtıklar ve subretinal kanama komplikasyonları görülebilmetedir. Kısa puls paterni veya subthreshold mikropuls laserlerin uygulamaya girmesi ile yukarıdaki sorunlar kısmen aşılabilmektedir, ancak yine de tedaviler hedefe yönelik değildir, bu teknolojiler, yeni görüntüleme teknolojileri ile birleştirildiğinde daha etkili olabilmektedir.

Dr. Kozal, hedefe yönelik fotokoagülasyonun amacının sadece patolojik retina alanlarını tedavi etmek olduğunu söyledi.

Dr. Kozal, hedefe yönelik fotokoagülasyon için Navilas Navigasyon Laser fotokoagülatörünü kullanmaktadır.(OD-OS Inc,Irvine,US). Bu Laser retinal görüntüye entegre edilebilmektedir. Ayrıca cihazda flöresein anjiografi ve laser bir aradadır. Aynı sistemden daha önce alınan görüntülerle veya başka bir cihazdan alınan görüntüler rehberliğinde, patolojik alanlara yönelik tedavi planı uygulanabilir.

Doktor anjiografi ve renkli fundus resimleri üzerinden tedaviyi planlar ve bunları retina üzerine yansıtır. Kontak görüntüleme lensi kullanmaksızın laser fotokoagülasyon göz hareketlerini de takip ederek sürüdürülür.

Yöntemin etkinliğini ve güvenliğini tesbit için diabetik retinopatili 6 hastanın sekiz gözünde pilot çalışma yapıldı. Laser ile önceden belirlenen iskemik alanların tedavisi hedeflendi. Tedaviden dört ay sonra sadece bir gözde devam eden neovaskülarizasyon için tedavi ihtiyacı doğdu. Diğer gözlerin hiçbirisinde proliferatif hastalığa ve yan etkilere ait iz bulunmadı.

Navigasyonlu hedefe yönelik laser tedavisi, standart destrüktif panretinal fotokoagülasyona göre ,retinal iskemilerde çok dikkate değer bir yaklaşımdır. Tedavi alanlarının çok net dökümantasyonu, gereksiz laser uygulamasından imtina edilebilmesi, diğer önemli avantajlarıdır.