eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

SMILE sırasında vakum kaybı

Cheryl Guttman Krader

Gönderildi: Pzt 23, Kas

Dan Z Reinstein tarafından Lizbon, Portekiz XXXV ESCRS Kongresi’nde sunulan bir araştırmaya göre, SMILE sırasında vakum kaybının insidansı düşüktür.  Sevindirici olan bu olayın hastaların refraktif cerrahi geçirmesine ve buna bağlı olumsuz sonuçlar çıkmasına yol açmamasıdır.

Profesör Reinstein, merkezindeki SMILE tekniği ile tedavi edilen 4.000 ardışık göz serisinde vakum kaybı ile ilgili deneyimlerini analiz etti.  Dr. Reinstein,daha önce yayınlanmış olan araştırmalardaki insidans verileriyle uyumlu olarak, SMILE  öğrenme eğrisi sonrası, 20 gözde (% 0.5) vakum kaybının meydana geldiğini bildirdi.

20 gözde vakum kaybı çoğunlukla lentikül arayüzünün kesilmesi sırasında (% 45) meydana geldi ve bunu kapak arayüzünün (% 20) oluşturulması sırasında gelişen vakum kaybı takip etti. Vakum kaybı çoğunlukla cerrah tarafından başlatılan veya cihaza bağlı olmaktan ziyade çoğunlukla hastanın yol açtığı (% 75) ve Bell refleksiyle ilişkili istemsiz hareketten (% 50) veya hastanın yeşil ışığı izleyememesinden (30 %) kaynaklanmaktadır. SMILE, emilim kaybı olan gözlerin % 60’ında tamamlandı ve geri kalan tüm olguların hepsi başarıyla LASIK’e dönüştürüldü.

20 hastanın 19’u diğer gözüne SMILE uygulanmış ve vakum kaybı olan gözlerde SMILE sonuçlarının analizi için kontrol grubu olarak görev aldı. Diğer gözlerle karşılaştırıldığında, vakum kaybına sahip gözler benzer etkinlik, emniyet, doğruluk, stabilite ve refraktif silindir sonuçlarına sahipti.

Dr Reinstein cerrahın vakum kaybını önlemede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

“Göz hareketliliğini yoğun olarak izlerken ve kesme işlemini bırakmak için yüksek bir duyarlılık içinde olmalı, hastayla sürekli konuşmalı, fiksasyon ışığına bakması için sakin, rahatlatıcı bir ses tonuyla net talimatlar vermelidir” dedi.

Lazer yazılımı bir “başlangıç tedavisi sihirbazı” içerir. SMILE’e devam edip etmeyeceğinize veya LASIK’e dönüşüp dönüşmeyeceğiniz konusunda rehberlik eden bu program, vakum kaybının zamanlamasını da dikkate alıyor.

Lentikül arayüzünün kesilmesi sırasında hasta tarafından oluşturulan vakum kaybının olduğu bu durumu açıklayan algoritmayı gösterdi. Dr. Reinstein, sihirbazın tavsiyesi ile LASIK’e geçmek yerine SMILE kap kalınlığını 135 ila 110 mikron arasında yeniden programladı. İşlemi komplikasyonsuz ve mükemmel bir sonuçla başarıyla tamamladı.

Dan Z Reinstein: dzr@londonvisionclinic.comDan Z Reinstein