eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

IRIS CLAW LENSLERİ

Dermot McGrath

Gönderildi: Prş 30, Oca

Iris Claw lensleri on yıllar sonra zamanın testinden geçiyor.

José L Güell MD, PhD, İspanya’ya göre, Prof Jan Worst’ün, katarakt cerrahisini takiben afakinin düzeltilmesi için ilk İris Claw intraoküler lensini (IOL) geliştirdikten 40 yıl sonra, iris fiksasyonlu lens kavramı zaman testini geçerek, halen güvenli, etkili ve öngörülebilir cerrahi sunmaktadır, bu hem fakik hem de afakik gözlerde yapılan prosedür için geçerlidir.

guell

Danimarka Kopenhag’daki ESCRS XXXIV Kongresi’nde Ridley Madalyası Konferansına katılan delegelere. “Avantajları arasında kolay çıkarılabilir olması, fakik ametropik gözlerde göz yakın uyumunun korunması ve geniş ametropik düzeltme spektrumu sayılabilir. Bu lens, kapsüler desteği olmayan afak gözlerin tedavisinde kabul edilebilir bir komplikasyon oranı ile geçerli bir seçenek olarak görünüyor “dedi.

Kapsüler desteği yetersiz olan afaki için iris fiksasyonlu GİL kullanımına odaklanan Dr Güell, afakiyi ameliyatla düzeltme seçenekleri arasında transkleral dikişli arka kamara (PC) GİL, açıya bağlı ön kamara (AC) GİL implantasyonu veya iris-fiksasyon’lu GİL’i saydı..

Açı destekli AC GİL’ler sekonder glokom, pupilla distorsiyonu, endotel hücresi kaybı, GİL instabilitesi ve diğer komplikasyonların nedeni olarak görüldüğünden nadiren kullanılmaktadır. Transskleral veya iris dikişli PC GİL’ler ile ön kamara anatomisi kornurken, komplikasyon riski nispeten düşüktür. Ancak komplikasyonlar ortaya çıktıklarında çok şiddetli olabilirler (vitreus hemorajisi, retina dekolmanı vb.) ayrıca bu implantasyon teknikleri nisbeten daha zordur.

“ABD’de henüz FDA onayına sahip olmamasına rağmen, iris ile fiksasyonlu GİL’ler bir çok ülkede primer ve sekonder affayı düzeltmek için başarıyla kullanılmıştır. Bu merceklerin implantasyonu kolaydır, olumlu görsel sonuçlar verir ve intraoperatif ve postoperatif komplikasyonların görülme sıklığı düşüktür “dedi.

Iris-Claw merceği konseptinin başlıca avantajları arasında, merceğin iyi merkezilenmesi, kesin astigmat düzeltme için güvenilir fiksasyon,GİL’nin önkamarada güvenli pozisyonlanması ve ön segment anatomisine saygı gösterilmesi sayılabilir. Dr.Güell fakik lenslerin katlanabilir olmasının bir diğer avantaj olduğunu ve yakın gelecekte ticari olarak piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilen bir afakik modelin de olduğunu söyledi.

Dr Güell, standart fakoemülsifikasyonda olduğu gibi, yılda yaklaşık% 2 oranında endotel hücre kaybıyla önemli komplikasyonların görülme sıklığının kabul edilebilir olduğu görüşündedir. Sonuçların skleraya fikse edilmiş GİL’lerle karşılaştırılması zor olsa da, mevcut verilerden çoğu cerrahi süre ve basitlik ve komplikasyonların ciddiyeti nedeniyle Artisan iris fiksasyon lensi için daha elverişlidir.

“Ancak, posterior fiksasyon ve iris-fiksasyona karşı sklera fiksasyonlu GİL’leri değerlendirmek için daha prospektif, uzun süreli, çok merkezli çalışmalara ihtiyaç var” dedi.

İris destekli fakik merceklere baktığımızda, Dr Güell, Artisan / Artiflex IOL’lerin fakik gözlerde geniş bir refraktif hataları düzeltmek için kullanılabileceğini söyledi.

“Yanlış isimlendirilmiş fakik GİL’ler artık primer ve sekonder refraktif hataların düzeltilmesi için standart cerrahi seçeneklerin bir parçası oldu” dedi.

Gözde irise ile fikse edilmiş phakic IOL, Afakik lens ile aynı avantajların birçoğunu da içeriyor, dedi Dr. Güell. “Doğru merkezlenme ve fiksasyon, bu IOL’lerin temel avantajları olup, diğer fakik lenslerle karşılaştırıldığında, ön kamara anatomisini korumanın belirgin avantajına sahiptirler” dedi.

Dr. Güell ayrıca uzun süreli komplikasyonları azaltmaya yardımcı olan hasta eğitiminin önemini vurguladı. “Tüm hastalarımız periyodik postoperatif kontrollerin hayatları boyunca önemini ve buna ek olarak phakic GİL prosedürünün geçici olduğunu anlamalıdır. Yaşlanmala göz anatomisinin değiştiğini vurgulamalıyız, bu nedenle bu implantlarla uzun süreli problemlerden kaçınmak için durumu düzenli olarak izlemek çok kritik “dedi.

Özetle, Dr Güell, fakik iris fiksasyon lensleri ile ilgili implantasyon güçlüklerine rağmen, yayınlanan komplikasyonların çoğunun cerrah bağımlı olduğuna ve hasta seçimi ve cerrahi tekniğe ilişkin olduğuna inandığını söyledi.

“Artisan / Artiflex grubu benim en sevdiğim phakic IOL’lerim ve yakın gelecekte bu objektiflerle çoklu fokalite ve farklı akrilik materyallerin sunulmasıyla mevcut sonuçlarımda bir gelişme olduğunu göreceğiz” dedi.