eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

Toric IOL yeniden hizalama

Roibeard O´hEineachain

Gönderildi: Cum 17, Tem

‘Yanlış hizalanmış tonik GİL’lerin yeniden konumlandırılması çoğu gözde görsel faydalar sağlayabilir, yanlış GİL dioptirisi kullanıldığı bazı durumlarda bile bu fayda olabilir’ dedi, Prof. Dr. Thomas Kohnen MD, PhD, FEBO, University Frankfurt, Almanya.

“GİL cerrahi öncesi öngörüleneksende olsa bile, yeniden rotasyonun faydasını hesaplamak yararlı olabilir” dedi, Prof Kohnen, Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen 22 ESCRS Kış Toplantısında.

İzleyiciye, 10 dereceden fazla yanlış hizalanmış, bir torik GİL’un anti-stigmatik etkisinde% 34’lük bir azalma olacağını hatırlattı; 30 derecelik yanlış hizalanmış birGİL’un anti-astigmatik bir etkisi olmayacağı gibi ve GİL eksen dışı olması nedeniyle aslında farklı eksende astigmatizmi indükleyecektir.

Posterior yüzey torisitesinin, torik lens hesaplanmasında önemli oranda yanlışlığa neden olabileceği bilinmektedir. Araştırmalar, posterior korneal yüzeyin ortalama kırılma gücünün -0.33D olduğunu göstermesine rağmen, sim-K’sı 0,1 olan bir gözde bu değerin korneada 1D astigmatizmaya karşılık olduğu bilinmektedir.

Çevrimiçi yeniden rotasyon,

Prof Kohnen, arka yüzeyin ölçümlerini hesaba katan formülleri kullanarak yanlış hizalanmanın önlenmesine yardımcı olunabileceğini vurguladı.
https://astigmatismfix.com/ adresinde çevrimiçi bir IOL hesaplayıcısı torik GİL implantasyonu sonrası artık astigmatizması olan gözler için özel olarak tasarlanmıştır. John Berdahl MD ve David Hardten MD tarafından geliştirilen torik IOL rotasyon hesaplayıcısı, lensin eksenini hastanın mevcut manifest refraksiyonu ile karşılaştırır ve GİL’un dönmesinin artık astigmatizmayı azaltıp azaltmayacağını belirler. Bu hesaplama ile ideal GİL rotasyon miktarı ve beklenen artık astigmatizma değerini gösterir.

Berdahl-Hardten hesaplama yönteminin kullanışlılığını göstermek için
Prof Kohnen, yanlış hizalanmış torik GİL’lere sahip iki göz örneğini sundu. İlk olguda GİL’nin ekseni, hedeflenen 92 derece ekseninin aksine, 65 derecedeydi. Gözün refraksiyonu, -3.0D sferik ve 120’de +5.0 D silindirik idi. Berdahl-Hardten hesaplaması, ideal torik yeniden konumlandırmanın, orijinal olarak tasarlandığı gibi, 92 derecede olacağını ve bu durumun, ameliyat sonrası 0.87D astigmatizma ile olacağını gösterdi.

İkinci olguda, IOL 120 derecede hedeflenen eksenindeydi, ancak gözde sonuç olarak -2.0 D sfer ve 40 derecede+ 3.0 D astigmatizma vardı. Prof Kohnen, genellikle IOL değişiminin böyle yüksek bir artık kırılma hatası olan bir gözd düşünülebileceğini belirtmektedir. Ancak, Berdahl-Hardten çevrimiçi hesaplama, ideal rotasyonun bu hastayı, -0.59’luk bir miyopi ve 0.17D’lik düşük bir astigmatizma ile, emmetropiye yakın getireceğini gösterdi.

Yeniden rotasyon yapmanın ipuçları ve dikkat edilmesi gereken noktalar;

Prof Kohnen, yanlış hizalanmış bir tonik GİL’in doğru aksa getirilmesi için yapılacak döndürme işlemi için ideal zamanın, lensin implantasyonundan sonraki bir ile iki hafta sonrasında olduğunu kaydetti. Bu zamana kadar, kapsüler iyileşme, implantın kendisinden büyük kapsüler keseye sabitlenmesini sağlayacağı için astigmat ölçüm değerleri daha stabil ve güvenli olacaktır.

GİL eksen işaretlerinin görülmesinin zor olduğu yerlerde mikroskop aydınlatmasını değiştirmek genellikle yardımcı olur. İntraoperatif optik biyometri ve aberrometri, kornea üzerinde intraoperatif olarak eksen işaretleri yapmak için kullanılabilir. Viskoelastik kullanımı intraoküler yapıların korunmasına yardımcı olur ve intraoküler hacimlerde ani kayıpları olasılığını azaltır. Kapsül rüptürü veya zonuler ayrılmadan sonra GİL’lerin sütürle fiksasyonu gerekli olabilir.

Lensi tekrar konumlandırırken, haptiklerin kapsüer keseye doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmak önemlidir. Pupil dilatasyonu bir haptiğin yer değiştirmesine neden olabilir, sonuçta bir haptik kapsülün içinde, diğeri ise sulkusda olabilir.

IOL’nin yeniden rotasyonunun yararlı olmayacağı durumlarda, IOL değiştirilebilir. Müdahale öncelikle yanlış hesaplamalar veya yanlış GİL’ler için endikedir. Lensi çıkarmak için cerrahın lensi katlamak veya ön kapsül önüne getirerek kesmek gibi seçenekleri vardır. Yetersiz sonuç alınan hastalar için diğer seçenekler arasında gözlük veya kontakt lensler ve kornea refraksiyon cerrahisi bulunmaktadır.

Thomas Kohnen:
kohnen@em.uni-frankfurt.de