eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

Yeni Bir Lens Üretimi

Roibeard O´hEineachain

Gönderildi: Pzt 23, Kas

 

 Prof Dr Thomas Kohnen

 

Yeni bir teknikle, pediatrik hastalarda lens epitel hücreleri kullanılarak lens üretimi yapılmaktadır. Thomas Kohnen, Lizbon’daki ESCRS’in XXXV Kongresinde.kataraktın alınması sonrasında yeni bir şeffaf, işlevsel ve uyum yapabilen lens üretmek için yenilikçi bir tekniğin  bildirildiğini anlattı.

 

Teknik, kataraktın anterior kapsülün periferinde küçük bir 1.5 mm kapsüloreksis’ten çıkarılmasını ve lensi yenilemek için kapsüler kesenin içindeki lens epitel hücrelerinin rejenere olmasını sağlamak için bozulmadan korunmasını gerektiriyor, diye açıkladı Prof Dr Kohnen.

 

Bir dizi deneyde araştırmacılar, bu prosedürün tavşanlarda, makaklarda ve son olarak bir dizi pediatrik hastada fonksiyonel merceklerin yenilenmesine yol açtığını gösterdiği (H Lin ve ark., Nature 2016; 531 (7594): 323-338) bildirilmektedir.

 

Bu araştırma San Diego’daki California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ve Çin’deki meslektaşları tarafından gerçekleştirildi. Klinik çalışmada, objektif rejenerasyonunu desteklemek için minimal invaziv cerrahiye giren 12 pediatrik kataraktlı hastanın 24 gözü ve kontrol grubu olarak hizmet eden 25 pediatrik kataraktlı hastanın afak bırakılan 50 gözü mevcut standart bakım tedavisine tabi tutuldu.

 

Araştırmacılar, yeni tedavi grubunda kapsülün ameliyattan bir ay sonra iyileştiğini ve üç ay boyunca rejenere şeffaf bikonveks bir lens yapısı oluştuğunu buldular. Bu lens yapısı sekiz ayda doğal bir lensle karşılaştırılabilir nitelikte idi.

 

Buna ek olarak, minimal invaziv cerrahi (n = 24) ve mevcut cerrahi tekniği (n = 50) alan gözler arasında, kontrol grubunda Lazer kapsülotomi uygulanması öncesinde kapsüler opasiteler bulunan üç ay hariç, görme keskinliği arasında anlamlı bir fark yoktu.

 

Ayrıca, sekiz ayda bir açık alan otorefraktör ile yapılan değerlendirmede, afakik kontrollerde hemen hemen hiçbir uyum yokken (0.10D) rejenerasyonlu mercekli gözlerle karşılaştırıldığında, ortalama uyumun 2.5 diyoptriye yükseldiğini gösterdi (P <0.001).

Ayrıca, retinoskopi ve biomikroskopi, bir hastanın tamamında görsel eksenin berrak olduğunu göstermiştir. Aslında, katarakt ameliyatı için mevcut bakım standardına kıyasla, yeni teknik, görsel eksen opaklaşmasını 20 kattan daha fazla azalttı (% 84’e karşı% 4.2).

Ayrıca yazarlar, korneal ödem (p = 0.04), ön kamarada inflamasyon p <0.001), oküler hipertansiyon ve görme ekseni opasiteleri de dahil olmak üzere hemen her ölçümle yeni tedavi uygulanan gözlerin daha düşük komplikasyon oranına sahip olduğunu belirtti. Dahası, standart bakım cerrahisi uygulanan gözlerin% 84’ünde kapsülotomi ve% 16’sının ön vitrektomi yapılması gerekmekle birlikte, yeni tekniğe tabi tutulmuş gözlerin hiçbiri müdahale gerekmemektedir.

 

Thomas Kohnen: kohnen@em.uni-frankfurt.de